project #3 DNA van de Leraar

Van bekwaam naar bevoegd

“Reeds verworven competenties in beeld brengen en echt maatwerk bieden.