Eindrapport ‘Van bekwaam naar bevoegd’ (laatste versie)

Ten behoeve van dit rapport hebben onze stagiaires twee adviesrapporten geschreven m.b.t. de communicatie van hogescholen en overheden omtrent zij-instroom. Een samenvatting van deze adviezen vindt u hieronder.

Samenvatting Adviesrapport Communicatie Overheid

Samenvatting Adviesrapport Communicatie Hogescholen