project #1

Het DNA van de leraar

“Op weg naar een heldere, breed gedragen definitie van bekwaamheid.