Artikelen door

Onderwijs in tijden van corona 3: Edwin, de schoolbestuurder

Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen. Maar toen schoolbestuurder Edwin in de krokusvakantie de Onderwijsinspectie belde, was de reactie daar: ‘Corona? Hoe spel je dat? U wilt weten of we daarvoor een protocol hebben? Ik zal eens navragen… We bellen u binnenkort terug.’ Edwin is geen alledaagse schoolbestuurder. Hij komt ‘van buiten’; heeft […]

Onderwijs in tijden van Corona 2: Kees, schoolleider

Niet lang nadat ik bericht kreeg van de opheffing van de iScholengroep, barstte de corona-crisis los. Ineens is digitaal leren niet meer een optie, maar een must. Hoe gaan iScholen daarmee om? Gaat die omslag hen gemakkelijk af? Pakken zij zaken anders aan? ‘Hoe zou het in deze tijd met Kees gaan?’ dacht ik. ‘Kees’ […]

Onderwijs in tijden van Corona 1: Antoinette, lerares Frans

Corona zet het onderwijs op zijn kop. Voor zowel leerlingen als leraren is het een grote omslag. Lees mee in dit portret van Antoinette, lerares Frans op een middelbare school in de Randstad. Haar werk is totaal veranderd – andere omgang met leerlingen en collega’s, andere didactiek, andere communicatie. Maar ook uitzicht op een meer […]

Slotmeeting Van Bekwaam Naar Bevoegd

Maatwerk: wie neemt de verantwoording Voor de slotmeeting van het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ (VBNB) zijn we vandaag in Utrecht, in het Huis Utrecht. De bijzondere Koepelzaal zit vol met alle partijen die met maatwerk te maken hebben; leraren uiteraard, schoolleiders, lerarenopleiders, leden van examencommissies, assessoren, onderwijsinspectie, vertegenwoordigers van sectororganisaties en het Ministerie van […]

Expertmeeting 7| Samen opleiden: rolverdeling maatwerk en kwaliteit.

Ik zie perfectionisme in de zaal. Een volle zaal, met bijna 50 mensen uit het veld. We zijn samen met de inspectie, leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, opleidingsscholen, landelijke vakorganisaties en de VO-raad. En natuurlijk DNA van de Leraar. Allemaal partijen die graag willen dat het opleiden van docenten tot de juiste bevoegdheid zo goed mogelijk verloopt […]

Expertmeeting 6: Leraren Arena podcast

Je kwetsbaar opstellen. Goed luisteren. Aandacht en respect. Zomaar een paar thema’s die voorbij komen tijdens de Leraren Arena. Vijf docenten in gesprek met Alette en Pieter van DNA van de Leraar, gevolgd door lerarenopleiders, vertegenwoordigers en de Inspectie van het Onderwijs.