Expertmeeting 6: Leraren Arena podcast

Je kwetsbaar opstellen. Goed luisteren. Aandacht en respect. Zomaar een paar thema’s die voorbij komen tijdens de Leraren Arena. Vijf docenten in gesprek met Alette en Pieter van DNA van de Leraar, gevolgd door lerarenopleiders, vertegenwoordigers en de Inspectie van het Onderwijs.
Lees meer

Zeg DNA, wat doen jullie nou eigenlijk? De zij-instroomregeling editie.

De zij-instroomregeling heeft de naam niet mee. Dat is zonde, want de regeling zelf zit fantastisch in elkaar. Natuurlijk willen we bekwame mensen behouden voor het onderwijs! Maar met zo’n naam, wordt een hele doelgroep overgeslagen. Sinds 2017 is de regeling namelijk verbreed, ook ervaren maar onbevoegde leraren kunnen gebruik maken van de regeling.

Expertmeeting 5: van bekwaam naar bevoegd

Megin Zondervan: de ‘wat doen jullie nu eigenlijk’ reporter op locatie.

Het is volle bak. De vijfde expertmeeting van DNA van de Leraar opent met soep, broodjes en warme quiche. Naar het schijnt bouw je een vertrouwensband op, als je een maaltijd met elkaar deelt. Om mij heen hoor ik al snel voorzichtig mensen peilen wat de mening van hun buren is over het thema: kwaliteit, maatwerk en autonomie; de rol van assessoren en examencommissies.

Lees meer

VERSLAG STARTBIJEENKOMST PROJECT #3

Met ca. 40 deelnemers – leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, toets-deskundigen en vertegenwoordigers van VO-raad, OCW en de Onderwijsinspectie – hebben we op donderdag 2 november j.l. het project van ‘Bekwaam naar bevoegd’ afgetrapt!  Samen zijn we ingegaan op de uitdagingen die dit project voor ieder van de betrokken partijen met zich meebrengt, maar ook op […]

BLOG: ONTPOP!

‘Ze stinken! Hier ruik zelf maar!’ Sem gooide de deur open van een lokaal waar ik mijn neus in stak. ‘Dat leren ze je niet he, op de leraren opleiding’, grijnsde Sem. Dat leerden ze me inderdaad niet op de lerarenopleiding, dus ik heb het voor jullie even uitgezocht: Pubers geuren wat rijker dan normaal […]